🥇 برنامه ثبت تردد مرخصی پرسنل کارکرد ماهانه صدور فیش حقوقی

49,000 تومان

این نرم افزار در اکسل (Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها توسعه داده شده است.

استفاده از این نرم افزار بسیار ساده و راحت است و تنها نیاز است تا بر اساس گام ها و فرم های تعریف شده، داده ها را وارد نمایید، سپس نرم افزار گزارش مورد نیازتان را ایجاد خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر در پایین

*_* دانلود به محض پرداخت *_*