🥇 فایل اکسل پروگرس بار متحرک با شمارنده – پویا – Progressive Doughnut Chart

30,000 تومان 19,000 تومان

این فایل در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها توسعه داده شده است.

این فایل کاربردی بوده و کار با آن بسیار راحت می باشد. (توضیحات بیشتر در پایین)

*_* دانلود به محض پرداخت *_*