نرم افزار فارسی کنترل برنامه ریزی آموزشی کلاس های درسی مدارس و آموزشگاه

89,000 تومان 49,000 تومان

*** تخفیف ویژه نرم افزار به دلیل کاربرد در مدارس کشور ***

یک فایل اکسل بسیار عالی و کاربردی جهت مدیریت برنامه های هفتگی در تمامی آموزشگاهها

اطلاعات بیشتر در پایین

*** دانلود آنی پس از پرداخت ***
برنامه هفتگی آموزشی کلاس مدارس آموزشگاه آریان
نرم افزار فارسی کنترل برنامه ریزی آموزشی کلاس های درسی مدارس و آموزشگاه

89,000 تومان 49,000 تومان

*** به رمز دوم کارت نیاز ندارد ***