🥇 برنامه مدیریت مطب پزشک، نوبت دهی و مدیریت مالی مطب تحت اکسل

79,000 تومان 49,000 تومان

برنامه مدیریت مطب پزشک، نوبت دهی و مدیریت مالی مطب تحت اکسل

این برنامه که تحت اکسل نوشته شده است می تواند شما را در مدیریت بهتر مطب پزشکان یا متخصصان و یا سایر مراکز مرتبط یاری دهد. کار با آن بسیار ساده بوده و راهنمای استفاده در آن گذارده شده است.

برخی از قابلیت های این برنامه بشرح ذیل می باشد:

۱ – ثبت پذیرش بیماران با ذکر تاریخ شمسی و اطلاعات بیمار

۲ – گزارش لیست نوبت های داده شده به بیماران برای یک تاریخ خاص

۳ – تعریف انواع بیمه اصلی و دولتی و بیمه های تکمیلی درمان

۴ – ثبت همه اطلاعات از طریق فرم های طراحی شده

۵ – ثبت دریافتی از بیماران به تفکیک بیمه درمانی و تکمیلی

۶ – ثبت هزینه های متفرقه انجام شده در مطب پزشک

۷ – ثبت واریزهای بانکی به حساب های بانکی تعریف شده

۸ – امکان تعریف حسابهای مالی و بانکی و صندوق نقدی

۹ – تعریف دسته بندی برای هزینه های انجام شده

۱۰ – تنظیم گزارش اختصاصی و تفکیکی برای بیمه خاص

۱۱ – گزارش اختصاصی در بازه تاریخ دلخواه برای انواع پذیرش ها

۱۲- کاملاً فارسی

۱۳- پشتیبانی کامل از تاریخ شمسی

۱۴- کاربری کاملاً ساده و راحت

و …

*_* دانلود به محض پرداخت *_*