برنامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات تحت اکسل

59,000 تومان 39,000 تومان

این نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها به منظور مدیریت و ارائه گزارش تنخواه برای افرادی که تنخواه گردان هستند توسعه داده شده است.

استفاده از این نرم افزار بسیار ساده و راحت است و تنها نیاز است تا بر اساس گام ها و فرم های تعریف شده، داده ها را وارد نمایید، سپس نرم افزار گزارش مورد نیازتان را ایجاد خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ذیل را مشاهده نمایید.

*** دانلود به محض پرداخت ***
برنامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات تحت اکسل
برنامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات تحت اکسل

59,000 تومان 39,000 تومان