برنامه تولید بهای تمام شده محصول (فرمول تولید، مدیریت ورود، مصرف و کاردکس مواد)

119,000 تومان 79,000 تومان

این نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها به منظور مدیریت و ثبت اطلاعات مربوط به فرمول تولید محصول، مدیریت ورود، مصرف و کاردکس مواد توسعه داده شده است.

استفاده از نرم افزار تحت اکسل مدیریت و ثبت اطلاعات برنامه تولید و بهای تمام شده محصول (فرمول تولید محصول، مدیریت ورود، مصرف و کاردکس مواد) بسیار ساده و راحت است و تنها نیاز است تا براساس فرم های موجود در برنامه، اطلاعات و  داده ها را وارد برنامه نمایید، سپس نرم افزار گزارشات مورد نیازتان را به بهترین وجه ممکن ایجاد کرده و در اختیار شما قرار خواهد داد.

برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ذیل را مشاهده نمایید.

*** دانلود به محض پرداخت ***
برنامه تولید و بهای تمام شده محصول (فرمول تولید محصول، مدیریت ورود، مصرف و کاردکس مواد)
برنامه تولید بهای تمام شده محصول (فرمول تولید، مدیریت ورود، مصرف و کاردکس مواد)

119,000 تومان 79,000 تومان

این سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه استفاده می کند.