• قبل از خرید محصولات، میبایست توضیحات هر بسته را به صورت کامل مطالعه نمایید و پس از کسب اطلاعات کافی درباره محتویات بسته، اقدام به خریداری و دانلود نمایید.