Monthly Archives: می 2017

آموزش کامل نصب تمامی افزونه های (add ins) اکسل 1 آموزش نصب افزونه های (add-ins) اکسل

آموزش کامل نصب تمامی افزونه های (add ins) اکسل

آموزش نصب افزونه های (add-ins) اکسل توضیحاتی پیرامون Add-In یک فایل Add-In برای اکسل فایلی است با پسوند .xll ، .xla ویا .xlam که با شروع اکسل می توان آن را بارگزاری و مورد استفاده قرار داد. این نوع فایل ها شامل کدهای برنامه نویسی شده در زبان Visual basic for Application یا به اختصار […]