فایل اکسل ماتریس آیزنهاور – مدیریت وظایف و اولویت ‌بندی کارها تحت اکسل

48.000 تومان

فایل اکسل ماتریس آیزنهاور – مدیریت وظایف ، کار و اولویت ‌بندی کارها تحت اکسل مدیریت زمان فعالیت اکسل

اوپن سورس و متن باز و کاملا قابل ویرایش

مدیریت زمان با ماتریس آیزنهاور. زمان طلا است.

فایل اکسل ماتریس آیزنهاور - مدیریت وظایف و اولویت ‌بندی کارها تحت اکسل
فایل اکسل ماتریس آیزنهاور – مدیریت وظایف و اولویت ‌بندی کارها تحت اکسل

48.000 تومان