? فایل اکسل داشبورد مدیریتی سه بعدی فوق العاده + فونت های فارسی

29.000 تومان

این فایل در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها توسعه داده شده است.

این فایل کاربردی بوده و کار با آن بسیار راحت می باشد. (توضیحات بیشتر در پایین)

فایل اکسل داشبورد مدیریتی سه بعدی
? فایل اکسل داشبورد مدیریتی سه بعدی فوق العاده + فونت های فارسی

29.000 تومان