برنامه پرورش، کمک به یادگیری، مهارت – بدون محدودیت تحصیلی

89.000 تومان

برنامه پرورش، کمک به یادگیری، مهارت ، به همراه نمودار KWHLAQ یک روش آموزشی ساده اما موثر است که دانش آموز را در مرکز یادگیری مبتنی بر تحقیق قرار می دهد.

علاوه بر مزایای نمودار اساسی KWL ، نسخه توسعه یافته آن (جدول صفحه دوم برنامه) اطلاعات ارزشمندی را درباره معلومات دانش آموزان در مورد یک موضوع خاص (ارزیابی تشخیصی) در اختیار معلمان قرار می دهد.

اطلاعات بیشتر در پایین

پرورش ذهن - تقویت ذهن - KWL و KWHLAQ - یادگیری، مهارت - بدون محدودیت تحصیلی
برنامه پرورش، کمک به یادگیری، مهارت – بدون محدودیت تحصیلی

89.000 تومان