? نرم افزار (برنامه) حقوق و دستمزد مطابق با قانون کار تحت اکسل

139.000 تومان

این نرم افزار (نرم افزار (برنامه) حقوق و دستمزد مطابق با قانون کار تحت اکسل) در اکسل (Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها توسعه داده شده است.

استفاده از این نرم افزار بسیار ساده و راحت است و تنها نیاز است تا بر اساس گام ها و فرم های تعریف شده، داده ها را وارد نمایید، سپس نرم افزار گزارش مورد نیازتان را ایجاد خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر در پایین

برنامه حقوق و دستمزد ۹۶ آریان منطبق با قانون کار سال ۱۳۹۶ تحت اکسل
? نرم افزار (برنامه) حقوق و دستمزد مطابق با قانون کار تحت اکسل

139.000 تومان