? برنامه اکسل مدیریت هزینه پروژه، حساب کل و معین

69.000 تومان

این نرم افزار در اکسل (Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها توسعه داده شده است.

استفاده از این نرم افزار بسیار ساده و راحت است.

برای اطلاعات بیشتر، توضیحات ذیل را مشاهده نمایید.

برنامه اکسل مدیریت هزینه پروژه، حساب کل و معین
? برنامه اکسل مدیریت هزینه پروژه، حساب کل و معین

69.000 تومان