اکسل مدیریت هزینه دیجیتال مارکتینگ اینستاگرام لینکدین گوگل ایمیل مارکتینگ فیسبوک

99.000 تومان

فایل اکسل مدیریت هزینه دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتالی) شبکه های اجتماعی

Google Ads تبلیغات گوگل ، Facebook فیسبوک ، Email Marketing ایمیل مارکتینگ ، Instagram اینستاگرام ، Influencer اینفلوئنسر ، LinkedIn لینکدین    و Twitter توئیتر

اکسل مدیریت هزینه دیجیتال مارکتینگ اینستاگرام لینکدین گوگل ایمیل مارکتینگ فیسبوک
اکسل مدیریت هزینه دیجیتال مارکتینگ اینستاگرام لینکدین گوگل ایمیل مارکتینگ فیسبوک

99.000 تومان