? اکسل محاسبه بهای تمام شده محصول * نرم افزار محاسبه قیمت تمام شده محصول تولیدی

189.000 تومان

فایل اکسل قیمت تمام شده محصولات تولیدی، یک نرم افزار در مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) و با استفاده از برنامه نویسی VBA در ماکروها به منظور مدیریت محصولات تولیدی توسعه داده شده است.

این فایل اکسل، بسیار کاربردی بوده و کار با آن بسیار راحت می باشد. (توضیحات بیشتر در پایین)

برنامه محاسبه قیمت تمام شده ، تخصیص مواد ، تعیین هزینه سربار، محاسبه قیمت تولید ماهانه
? اکسل محاسبه بهای تمام شده محصول * نرم افزار محاسبه قیمت تمام شده محصول تولیدی

189.000 تومان