فردا اینجا آغاز می شود!

آیا برای یک تغییر بزرگ آماده هستید؟

سونار وب برای تکمیل تیم خود، به دنبال افرادی جوان، خلاق و پرتلاش می‏ گردد. ما در سونار وب به کار تیمی اعتقاد داریم و باور داریم که موفقیت فقط با وجود یک تیم خوب، امکان‌پذیر است. اگر احترام و پشتکار از خصوصیت‏‌های شماست، اگر باور دارید می‌‏توانید فردی تاثیرگذار باشید و اگر همواره در کنار رشد شغلی به دنبال رشد شخصی هستید سونار وب می‌‏تواند فضایی مناسب برای برآورده‌کردن این انتظارات باشد. اگر تخصص‌های مورد نیاز سونار وب برای موقعیت شغلی موردنظرتان را دارید، با ما تماس بگیرید.

شرایط کاری اولویت دهنده:

۱) روحیه کار تیمی ۲) پویایی و تلاش پیوسته برای رشد توانایی‌ها و استعدادهای فردی